ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ :

                                                                                η ευκαιρία της σύγχρονης κοινωνίας   

                                                                                                    Δράση χρηματοδοτούμενη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας