Στα πλαίσια του προγράμματος προκηρύχθηκε  διαγωνισμός  εκθέσεων μεταξύ των μαθητών των σχολείων που συμμετέχουν στη δράση ( 3ο Γυμνάσιο Πύργου, 1ο Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας και Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ) με θέμα " Η Ολυμπιακή Εκεχειρία και η σημασία της στη σημερινή εποχή" .  Από κάθε σχολείο επιλέχθηκαν  οι 3 καλύτερες που θα βραβευτούν σε ειδική τελετή ενώ σε όλους τους μαθητές  που συμμετείχαν  θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα. Οι επιλεγείσες εκθέσεις είναι λοιπόν οι εξής :

            απ' το 3ο  Γυμνάσιο Πύργου των μαθητών

                   Βασίλης Πλαστουργός, τάξη Α’

                   Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, τάξη Β’

                   Αγγελική Κυμιωνή, τάξη Γ’

            απ' το 1ο  Γυμνάσιο Πύργου των μαθητών

                   Χριστίνα Καλαμπρέζου , τάξη Α'

                   Ευσταθία Νικολακοπούλου , τάξη Β'

                   Κωνσταντίνα Τσιάτα , τάξη Γ'

             απ' το  Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας  των μαθητών

                  Μαντζαβίνου Ελένη  , τάξη Α

                 Κυριακοπούλου Αθανασία ,  τάξη Α

                 Μπαρμποπούλου Μαρία , τάξη Β’